Bytesflaken och frontlastarcontainrar i hela Finland

Alla verktyg för cirkulär ekonomi och industriella insamlingsverktyg Olika lastpallar och containrar byggs i samarbete med våra kunder. Dina material- och storleksbehov uppmärksammar vi.

Frontlastarcontainer

Bytesflaken

Andra produkter

Medarbetare:

Ansvarighet är viktigt för oss

Vi vill hela tiden ta bättre hand om miljön. Vi uppmuntrar också kunder och partners att göra detsamma, eftersom miljöansvar är ett gemensamt ansvar för oss alla. I vår verksamhet har vi tagit hänsyn till olika perspektiv relaterade till hållbart entreprenörskap, inte bara återvinning och koldioxidavtryck.

Från oss även reservdelar och service

Det är viktigt för oss att de produkter vi levererar servar våra kunder så länge som möjligt. Vår reservdels- och underhållsservice håller din lastpall och frontcontainer i skick.

Fråga om en offert för dina behov!