Ansvar

Socialitet

Att ta hand om människor i miljön är också viktigt för oss som företag. Det betyder att vi har beslutat att även dela ut intäkterna från resultatet till välgörenhet. Det är så vi deltar i välbefinnandet för de mindre lyckligt lottade i vårt samhälle.

Koldioxidavtryck

Att skapa en produkt av järn i sig kräver klimatbelastande utsläpp. Man försöker dock stävja dem på alla möjliga sätt. Efter tillverkning är det lättare att reagera på funktionella utsläpp. Vi tar i beaktande t.ex. utsläppet av transporter och deras minskning. Vi berättar för kunden hur de kan minska utsläppet i sin egen verksamhet, därmed påverkar vi också koldioxidavtrycket.

Säkerhet

Vi vill vara säkra att säkerheten kommer i förgrunden både i vår personalens arbetssätt och i användningen av de produkter vi säljer som kundupplevelse. Vi tänker på produkternas säkerhetselement och går igenom dem tillsammans enligt kundens behov. Genom nödvändig utbildning och tillräckligt bra arbetsplanering och organisation kan vi nå säkra och effektiva mål.

Återvinning

Våra material är järn och därför även 100% återvinningsbara. Men innan produktens slutliga livscykel, genom att ändra dess syfte och plats för behov, får vi mer tid för det och sparar naturresurser.

Sparsam

När vi tar hand om företagets solvens och betalar räkningar i tid och samtidigt säkerställer den finansiella stabiliteten för våra intressenter är vi en del av samhällets stödjande skyddsnät. För oss spelar logotypen “pålitlig partner” en viktig roll och är inte bara en bild.

Gott tillsammans! När vi lyckas med våra egna mål och känner att vi gör ett bra jobb med helhetsansvar delar vi också med miljön och våra samarbetspartners ett bra ramverk för handling mellan oss alla, jorden och dess invånare!

Sanna Syyskallio

Sanna Syyskallio