NK-Yhtymältä etulastaajakontit

Fronlastarcontainer plattformsmodellen

Fronlastarcontainer plattformsmodellen

Tillgänglig (4-8) m3

Containern kan placeras till exempel med påfyllningsöppningarna mot dörren, då är tömningsriktningen från s.k. bakväggssidan.

Tuotteeseen saatavilla myös rahoitus. Kysy lisätietoa!