NK-Yhtymältä etulastaajakontit

Frontlastarcontainer med topplock

Plattformsmodell frontcontainer försedd med ett topplock, så att påfyllning även kan ske säkert från en högre plats, t ex från en lastplattform.

Tillgänglig (6-8)m3

Tuotteeseen saatavilla myös rahoitus. Kysy lisätietoa!