Vastuullisuus

Sosiaalisuus

Meille on yrityksenä tärkeää myös ympäristön ihmisistä huolehtiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme päättäneet myös jakaa hyväntekeväisyyteen tuloksesta tulleita tuottoja. Näin otamme osaa huono-osaisempien hyvinvointiin yhteiskunnassamme.

Hiilijalanjälki

Itse raudasta valmistetun tuotteen syntymiseen kuluu ilmastoa kuormittavia päästöjä. Niitä kuitenkin pyritään hillitsemään kaikin mahdollisin tavoin. Valmistuksen jälkeen sen sijaan voidaan helpommin reagoida toiminnallisiin päästöihin. Otamme huomioon mm. kuljetuksesta aiheutuviin päästöihin ja niiden pienentämisiin. Kerromme asiakkaalle miten he voivat käytössä vähentää päästöjä omassa toiminnassaan näin vaikutamme myöskin hiilikädenjälkeen.

Turvallisuus

Haluamme varmistaa, että turvallisuus tulee esille niin henkilökuntamme työskentelytavoissa kuin asiakkaiden kokemuksena myymiemme tuotteiden käytössä. Mietimme tuotteiden turvallisuus elementtejä ja käymme niitä yhdessä lävitse asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Tarpeellisten koulutusten ja riittävän hyvän työsuunnittelun sekä organisoinnin kautta pääsemme turvallisiin sekä tuloksellisiin päämääriin.

Kierrätys

Meidän materiaalit ovat rautaa ja näin ollen myöskin 100%:sesti kierrätettäviä. Kuitenkin ennen tuotteen viimeistä elinkaarta sen käyttötarkoitusta ja tarvepaikkaa muuttamalla me saamme sille lisäaikaa ja säästämme luonnon varoja.

Taloudellisuus

Kun pidämme huolta yrityksen vakavaraisuudesta ja maksamme laskut ajoissa sekä varmistamme sidosryhmiemme talousvakauden samalla, olemme osa yhteiskunnan tukevaa turvaverkkoa. Meille “luotettava kumppani” -logo on tärkeässä roolissa eikä vain pelkkä kuva.

Yhdessä hyvää! Kun onnistumme omissa tavoitteissamme ja tunnemme tekevämme hyvää työtä kokonaisvastuullisesti, jaamme samalla ympäristöön ja yhteystyökumppaneillemme hyvät puitteet toimia meidän kaikkien yhteisen maapallon ja sen eläjien kesken!

Sanna Syyskallio

Sanna Syyskallio